55V - sept 2021

De Boodschappen

Jaartal 1948

15de Boodschap

28 maart 1948

(Pasen) De strijd begint Ik zie de Vrouwe en Zij zegt: “Het zal gaan om het recht. Binnen zeer korte tijd zullen er ernstige dingen gaan gebeuren. Ze zullen voorafgegaan worden door een chaos, wanorde, twijfel en wanhoop. Boven de St. Pieter zullen zware wolken hangen, die met veel strijd en moeite zullen worden opgelost ... Zo niet, ten onder gaan. Alle christenen moeten zich aaneensluiten. Dat zal gepaard gaan met veel pijn en ellende. Sluit u allen aaneen, want de strijd begint. De poorten gaan open. De oosterse volken houden hun handen voor het gezicht in Jeruzalem. Ze zullen ach en wee klagen over hun stad. Er is een grote bron, waarin gij u allen kunt wassen.” (18) Dan zie ik geschreven staan: ‘Rechtvaardigheid’, ‘Liefde’ en ‘Gerechtigheid’. De Vrouwe zegt: “Zolang deze woorden niet boven de mensenhoofden zullen hangen en in hun harten zullen leven, is er geen vrede in zicht.” Dan zie ik een kruis in de grond geplant. Daaromheen kronkelt een slang en alles wordt zwart en donker om mij heen. Daarna zie ik boven Europa en het oosten een zwaard hangen. Uit het westen komt een licht. Ik hoor de Vrouwe heel ernstig zeggen: “Christenvolkeren, de heidenen zullen het u leren.” Keert tot uzelf Dan zie ik de paus en om hem heen een versterkte lijfwacht. Er zijn ook anderen om hem heen; het lijken mij allemaal geestelijken: bisschoppen en kardinalen. Terwijl de Vrouwe op die geestelijken wijst, zegt Zij: “Voetangels en klemmen.” Nadat de Vrouwe dit gezegd heeft, kijkt Zij mij doordringend aan. Er hangen zware wolken boven de St. Pieter. De Vrouwe zegt dan tot al degenen die om de paus heen zitten: “Weest rechtvaardig en handelt volgens uw leer. Bedekt uw ogen met uw handen en keert tot uzelf.” Dan krijg ik als het ware weer een kruis in mijn hand en het doet pijn. Het is zo zwaar dat ik het haast niet vast kan houden. De Vrouwe zegt: “Houd het goed vast.” Het is alsof er grote stralen vanaf komen. Dan ineens is de Vrouwe weg en ook het licht. 18. De overeenkomst met de woorden uit Zach. 13,1 is opvallend.

< VORIGE

VOLGENDE >

de Vrouwevan Alle Volkeren