Welkom

De Vrouwe van Alle Volkeren

Op 25 maart 1945 verschijnt Maria in Amsterdam aan Ida Peerdeman (†1996). Deze verschijning was de eerste van 56 verschijningen die tussen 1945 en 1959 plaatsvonden. Op 31 mei 2002 nam de toenmalige bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Jozef M. Punt, schriftelijk standpunt in m.b.t. de authenticiteit van de verschijningen van Maria als Vrouwe van alle Volkeren: “Als ik al deze adviezen, getuigenissen en ontwikkelingen overzie en dit alles in gebed en theologische reflectie overweeg, dan brengt dat mij tot de vaststelling dat in de verschijningen van Amsterdam een bovennatuurlijke oorsprong gegeven is.” De heilige Maagd verschijnt onder een nieuwe titel, waaronder zij in deze tijd door alle mensen gekend en bemind wil worden: “de Vrouwe van alle Volkeren ” of “de Moeder van alle Volkeren”.
Het eerste en voornaamste gebod: de Liefde, de Naastenliefde
55V - sept 2021
Amsterdam, stad van het Mirakel, stad van de Heilige Eucharistie
de Vrouwevan Alle Volkeren